Ministerul Economiei a retras proiectul Legii resurselor hidrominerale în vederea revizuirii

Ministerul Economiei a retras proiectul Legii resurselor hidrominerale în vederea revizuirii. Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice din data de 23 octombrie 2017 și reglementează sistemul de redevențe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere și hidrominerale.

 În privința redevențelor hidrominerale, proiectul prevede:

 ”Art. 24 –   Titularii   acordurilor  de concesiune  pentru resurse hidrominerale şi apă de masă sunt obligați la plata către bugetul de stat a unei redevențe hidrominerale, stabilită în conformitate cu prevederile de mai jos, în licenţa sau în permisul de exploatare, după cum urmează:

  1. a) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale, se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 4 euro/ m³;
  2. b) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale medicinale, se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 3 euro/ m³;
  3. c) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale terapeutice se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 2 euro/m³;
  4. d) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape geotermale se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 1 euro/ m³;
  5. e) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape de izvor, din surse subterane, se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 4 euro/ m³;
  6. f) redevența cuvenită bugetului de stat pentru ape de masă, se stabilește la sursă/punct de măsurare, in echivalentul in lei a 4 euro/m³.

Art. 25 –  Redevențele hidrominerale prevăzute la Art. 24 sunt plătibile lunar, cu scadenţă  la data de 25 a lunii următoare, la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 26 –  Raportările privind redevenţele hidrominerale vor fi realizate lunar.”

Motivul expunerii de motive il constituie ”necesitatea simplificării legislaţiei și restrângerii într-un cadru legal unitar, ușor de actualizat, construit să asigure contribuţii juste a operatorilor din domeniul exploatării resurselor minerale, petroliere și hidrominerale la efortul general de dezvoltare a ţăriiși asigurării stabilităţii financiare a economiei, corespunzător importanţei şi caracterului neregenerabil al acestor bogății naturale”.

Reprezentanții Asociației Române de Balneologie susțin ca ”Redevențele propuse pentru resursele hidrominerale sunt nesustenabile economic, iar operatorii economici implicați și societatea civilă nu au fost consultați în acest sens.”

În data de 22 noiembrie 2017, la Ministerul Turismului a avut loc o ședință de consultări pe tema sistemului de redevențe al resurselor al concesiunii resurselor hidrominerale.

Pe site-ul Ministerului Turismului s-a publicat minuta ședinței consultative, care a fost condusă de Ministrul Turismului, domnul Mircea Titus DOBRE.

 La ședință au fost invitați să participe atât reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Economiei și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cât și reprezentanți ai organizațiilor și asociațiilor de profil, respectiv: Organizația Patronală a Turismului Balnear, Asociația Română de Balneologie, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie, SCT Felix, Asociației SPA România, Germisara SA.

În cadrul dezbaterii, s-au  discutat aspecte referitoare la impactul asupra sectorului de turism balnear, ca urmare a intenției de reglementare a modului de stabilire și colectare a taxelor de valorificare a apelor minerale utilizate în domeniul turismului balnear.

”Ministrul a evidențiat importanța sectorului balneo pentru turismul din România, subliniind potențialul acestui segment de a aduce turiști 365 de zile/an și de a crește încasările la bugetul de stat. De asemenea, a fost punctată necesitatea unui echilibru în procesul de reglementare a redevențelor prin consultarea tuturor factorilor implicați, atât din mediul privat, cât și din mediul public. În cadrul dezbaterii, au fost discutate aspecte referitoare la impactul asupra sectorului de turism balnear, ca urmare a intenției de reglementare a modului de stabilire și colectare a taxelor de valorificare a apelor minerale utilizate în domeniul turismului balnear. Operatorii de pe piața de profil au semnalat faptul că o creștere a redevențelor ar putea aduce falimentul societăţilor specializate în valorificarea resurselor hidrominerale și, mai ales, al staţiunilor balneoclimaterice cu facilităţi de relaxare şi tratament. Conform proiectului de lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, operatorii ar trebui să plătească la bugetul de stat o redevenţă de 1 euro pe metrul cub de apă geotermală extrasă, de 2 euro pe metrul cub la apele terapeutice, la apa medicinală redevenţa ar fi de 3 euro pe metrul cub, în timp ce redevenţa pentru apa minerală naturală şi pentru apa de izvor şi de masă ar fi de 4 euro/mc. În cadrul ședinței consultative, a fost ridicată problema noțiunii de ape termominerale și de înlocuire a acestei sintagme cu noțiunea de ape geotermale. Operatorii au evidențiat faptul că, în cazul în care ar fi schimbată baza de calcul, activitatea staţiunilor balneoclimaterice cu facilităţi de relaxare şi tratament ar putea fi sistată ca urmare a falimentului. În cadrul dezbaterii pe sistemul de redevenţe al resurselor hidrotermale, a fost menționat că intenția generală este de a păstra baza de calcul actuală, urmând a fi stabilit nivelul procentului, actualizat cu rata inflației. În plus, a fost precizat faptul că nu există o redevență unitară și că trebuie dezvoltat un mecanism pentru realizarea acesteia în baza unui parteneriat cu operatorii economici. În vederea unui sistem de redevențe unitar, atât reprezentanții mediului privat, cât și cei ai mediului public, au conchis asupra ideii de a realiza un studiu de impact pentru a avea o imagine completă asupra modificărilor aduse de proiectul de lege privind sistemul de redevenţe al resurselor hidrotermale.”

Post Author: Turism Balneo

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *