Concursul EDEN 2019 are ca tema turismul de sănătate și relaxare

Ministerul Turismului a anunțat lansarea concursului “Destinaţii Europene de Excelenţă” – EDEN, cu tema turismul de sănătate și relaxare

Proiectul “Destinaţii Europene de Excelenţă” – EDEN a fost lansat de Comisia Europeană în anul 2006 și urmărește creşterea vizibilităţii destinaţiilor, creşterea conştientizării asupra diversităţii şi calităţii ofertei turistice europene, reducerea sezonalităţii, stimularea dezvoltării turismului durabil, crearea unei reţele între destinaţii.

În acest scop, autorităţile naționale de turism din țările participante la proiect, printre care și Romania, organizează un concurs de proiecte pentru desemnarea destinațiilor de excelență din țara respectivă, conform temei stabilite în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, întrunit la nivel european.

Criterii de eligibilitate

o Oferta turistică bazată pe turismul de sănătate și relaxare trebuie să fie implementată de cel puțin 2 ani
o Destinația să fie în curs de dezvoltare, non-tradițională (în afara traseelor clasice). Sunt excluse orașele cu peste 300.000 de turiști sosiți în structurile de cazare, conform datelor statistice ale Institutului Național de Statistică pentru anul 2018: București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iași.
o Să fie oferite experiențe turistice autentice
o Să existe autorități locale care să asigure managementul destinației ținând cont de durabilitatea din punct de vedere social, cultural și de mediu.
o Să existe o organizație de management a destinației care să aibă capacitatea de a asigura managementul pentru un turism durabil. Activitatea să se deruleze conform unei strategii de dezvoltare durabilă a destinației.
o Să existe agenții, ONG-uri sau autorități care să dețină capacitatea de a adopta practici privind turismul durabil.

Criterii de selecție

1. Complexitatea și calitatea ofertei turistice bazate pe turismul de sănătate și relaxare (acesta poate fi bazat pe resurse naturale, culturale, istorice și/sau spirituale, având ca motivație de bază contribuția la sănătatea fizică, mentală și/sau spirituală, precum : yoga și meditație, sport și fitness, tratamente de frumusețe, activități spirituale, programe nutriționale și de detoxifiere, talazoterapie, welness ocupațional, programe educaționale. Sensul acestui tip de turism pentru acest concurs exclude turismul medical, prin care se oferă tratament medical);
2. Complexitatea şi calitatea ofertei turistice generale (infrastructura turistică, programe turistice, etc);
3. Activităţi de marketing aferente turismului de sănătate și relaxare (broşuri de promovare, panouri informative, indicatoare, tehnologii moderne pentru prezentarea ofertei turistice);
4. Derularea de proiecte locale/regionale/naţionale/internaţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile a turismului în zonă (economic, social, cultural, de mediu);
5. Derularea de programe turistice pentru categoriile sociale cu dificultăţi (persoane cu dizabilităţi, tineri, seniori, familii cu venituri scăzute);
6. Existenţa la nivelul destinaţiei a parteneriatelor şi a cooperării cu alţi participanţi la sectorul turistic; participarea în organizații de turism la nivel regional/național/international;
7. Managementul Centrelor de Informare Turistică.

 În luna august 2019 va avea loc informarea privind destinația winner (locul I) și runner – up (locurile ÎI-IV), iar în ianuarie 2020 se va desfășura Festivitatea de premiere la nivel național.

Pentru alte informații legate de proiect puteți accesa site-ul oficial al Ministerului Turismului. iar aici puteți vedea destinațiile EDEN din România.

Post Author: Turism Balneo

2 thoughts on “Concursul EDEN 2019 are ca tema turismul de sănătate și relaxare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *